Szkolenie dla producentów i dealerów okien 26.01. 2023

Dowiesz się między innymi w jakie  pułapki wpadają producenci i dealerzy i co robić żeby się przed nimi uchronić. Tylko 12 miejsc.

Temat szkolenia: 

Okna i drzwi zewnętrzne, system oceny zgodności 3. Przepisy, normy, obowiązkowa dokumentacja, sankcje. Szkolenie jednodniowe – poziom ekspercki.

Formularz zgłoszenia pdf.26.01

Wygodny formularz elektroniczny.

Plan szkolenia: 

9.00 -14.30

 • obowiązkowe przepisy oraz normy – jakie obowiązują rozporządzenia, normy i co to jest sztuka budowlana,
 • obowiązki producenta oraz obowiązki dealera wobec rynku,
 • obowiązkowa dokumentacja jaką należy dostarczyć klientowi – wraz z wyrobem nie tylko ważna jest Deklaracja Właściwości Użytkowych, o czym należy jeszcze pamiętać,
 • prawidłowo wypełniona Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz co nie powinna zawierać Deklaracja Właściwości Użytkowych – przykłady deklaracji, skąd się biorą właściwości użytkowe, jakie jest prawidłowe zamierzone zastosowanie wyrobu,
 • prawidłowe oznakowanie znakiem CE oraz informacje towarzyszące oznakowaniu znakiem CE – gdzie umieszcza się znak, minimalna wielkość i jakie informacje muszą się znaleźć przy oznakowaniu,
 • sankcje: jakie kary może nałożyć ustawodawca na producenta lub dealera 
 • co powinna zawierać: oferta, umowa, dokumentacja techniczna – pułapki w jakie wpadają producenci i dealerzy, czego należy uzgodnić i zapisać w umowie z klientem.

14.30 Obiad  

Cena 2500 PLN brutto

Szkolenie prowadzi kierownik laboratorium Adam Mścichowski:

 • ekspert w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji, prawidłowego montażu stolarki budowlanej, badań okien i drzwi
 • członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego grupa KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć 
 • biegły sądowy z zakresu stolarki otworowej przy Sądzie okręgowym w Świdnicy w latach 2011-2015 r.
 • rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o specjalności: stolarka budowlana w zakresie technologii montażu otworowej stolarki Budowlanej w latach 2006-2011 r.

 

Verified by MonsterInsights