SZKOLENIE 09.06.2016

Pragniemy podziękować za liczny udział w szkoleniu  dnia 09.06.2016r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, która weszła w życie z dniem
01 stycznia 2016.
Sankcje zakazowe i nakazowe w odniesieniu do wyrobu.
Omówienie najnowszych uregulowań prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy, na temat procedur i wymogów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów budowlanych w Polsce, po uchwaleniu Ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Wielką satysfakcją było również obserwowanie Państwa zainteresowania przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte przez Państwa w czasie szkolenia okażą się cenne i pożyteczne, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem, czy też kontynuacją współpracy z firmą Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

Zapraszamy jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.

 

 

 

szkolenie 09.06.2016-1szkolenie 09.06.2016

 

Verified by MonsterInsights