Przepuszczalność powietrzna budynków – BlowerDoor Test

BlowerDoor Test – test szczelności powietrznej budynków. Budynki energoszczędne. Budynki pasywne.

Badanie wykonywane zgodnie z normą PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.”

Z początkiem roku 2013 rozszerzyliśmy zakres naszych usług. To kolejna metoda badawcza, którą wykonujemy zgodnie z ideą działania naszego Laboratorium – mobilność. Badanie przepuszczalności powietrznej budynków wykonujemy przy pomocy urządzenia BlowerDoor – znany i renomowany producent urządzeń do pomiarów szczelności powietrznej budynków.
Nasze doświadczenia związane z wykonywaniem badań okien i drzwi oraz wykonywaniem ekspertyz technicznych ich poprawnego montażu w połączeniu z BlowerDoor Test to rzetelna i profesjonalna usługa.
Po co sprawdzać szczelność budynku?
Co raz więcej nowych inwestycji lub modernizacja istniejących budynków ukierunkowana jest na energooszczędność. Budownictwo pasywne czy też energooszczędne to przede wszystkim odpowiednie materiały i komponenty, które charakteryzują się niskimi współczynnikami przenikalności cieplnej. Bardzo ważne jest, aby wykonanie budynku w tych technologiach było prawidłowe, a wszystkie połączenia elementów wykonane zgodne z dokumentacją projektową. W ten sposób zapewniona będzie odpowiednia szczelność budynku oraz kontrolowana wymiana powietrza.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów poprawności wykonania budynku jest jego weryfikacja wykonana przez test szczelności budynku (BlowerDoor Test). Najbardziej newralgicznymi punktami w budynku będą wszystkie otwory, które spełniają funkcję lekkiej przegrody takiej jak: okna, drzwi, schody strychowe składne itp. oraz połączenia między przegrodami i połączenie z dachem.
Jedyną metodą oprócz ich wizualnego sprawdzenia w zakresie poprawnego montażu i wykonania jest wytworzenie odpowiednich warunków – nadciśnienie, podciśnienie. Przeprowadzony test szczelności oprócz wyniku pozawala na zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności i zweryfikowanie poprawności wykonania budynku.

Zgodnie z aktualnymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2008-11-06 w sprawie: Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać warunki” zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności budynków. Wymagana szczelność wynosi:

  • budynki z wentylacją grawitacyjną współczynnik n50 <= 3.0 h-1
  • budynki z wentylacją mechaniczną współczynnik n50  <=1.5 h-1

Budynki o podwyższonym standardzie energetycznym, współczynniki z zgodne z aktualnymi europejskimi trendami oszczędnego gospodarowania energią:

  • budynki energooszczędne n50 < 1,5 h-1
  • budynki pasywne n50 < 0,6 h-1

Nowy zakres akredytacji Nr AB 1054 wydany 26 czerwca 2013 został również rozszerzony o nowe metody badawcze:
• nośność urządzeń zabezpieczających dla drzwi zewnętrznych, badania wg PN-EN 948:2000,
• aktualizacja metody obliczeniowej współczynnika przenikalności cieplnej ram, obliczenia wg PN-EN ISO 10077-2:0212+AC:2012,
• wodoszczelność wbudowanych okien, drzwi zewnętrznych i ścian osłonowych, badania na budynkach wg własnej procedury i normy PN-EN 13051:2004,
przepuszczalność powietrzna budynków (BlowerDoorTest), badania wg 13829:2002.

Verified by MonsterInsights