Prościej, taniej – do Kanady.

Teraz możesz prościej eksportować do Kanady, dzięki uzyskaniu potwierdzenia kompetencji  technicznych przez  Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o.  podczas  audytu kanadyjskiego Labtest Certification Inc.  

W siedzibie  laboratorium w Wałbrzychu 7 stycznia 2020  odbył  się audyt techniczny przeprowadzony przez przedstawiciela z jednostki kanadyjskiej. Miał na celu potwierdzenie kompetencji technicznych oraz gotowości do wykonywania badań według wytycznych AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 „North American Fenestration Standard/Specification for windows, doors, and skylights” – określającej wymogi, dotyczące drzwi i okien.

Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym oraz brakiem niezgodności. W praktyce oznacza to długofalową współpracę z laboratorium kanadyjskim.

Testy wykonywane przez zatwierdzone laboratoria mają potwierdzić spełnienie wymogów dotyczących trzech głównych parametrów: odporność na obciążenie wiatrem, wodoodporność, przepuszczalność powietrza . Kanadyjskie przepisy budowlane (National Building Codes) oraz większość prowincjonalnych przepisów budowlanych obecnie wymaga, aby okna stosowane w nowych i remontowanych budynkach mieszkalnych spełniały wymogi wynikające z powyższego standardu.

 

Dzięki tej współpracy producenci okien i drzwi z Polski oraz z Europy będą mieli okazję w prostszy, a przy tym tańszy sposób wprowadzić swoje wyroby do obrotu na terenie Kanady.

Wkrótce rozpoczynamy pierwsze testy polskiego producenta, który to właśnie na rynek kanadyjski eksportuje swoje wyroby.

USA i Kanada

Verified by MonsterInsights