Pierwsi spełniliśmy wymagania CPR Nr 305/2011!

Gratulujemy sobie! Pierwsi spełniliśmy wymagania CPR Nr 305/2011!
Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011, które będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 narzuca nowe obowiązki nie tylko na producentów wyrobów budowlanych. Wszystkie laboratoria i jednostki notyfikowane w Unii Europejskiej muszą ponownie przejść ocenę celem uzyskania notyfikacji, aby kontynuować swoją działalność w zakresie ustalenia typu wyrobu.
Nasze Laboratorium badawcze jako pierwsze w Polsce zostało ocenione pozytywnie podczas oceny przeprowadzonej w kwietniu br. przez Polskie Centrum Akredytacji. Oznacza to, że zdążyliśmy jako pierwsi przed 1 lipca 2013 i będziemy mogli nadal wykonywać badania wstępne tupu (ITT) na zgodność z normą wyrobu PN-EN 14351-1+A1:2010. Nasz kolejny sukces jest potwierdzeniem misji, której celem jest jakość świadczonych usług, podnoszenia kompetencji i spełniania oczekiwań klienta.
Nowy zakres akredytacji Nr AB 1054 wydany 26 czerwca 2013 został również rozszerzony o nowe metody badawcze:

  • nośność urządzeń zabezpieczających dla drzwi zewnętrznych, badania wg PN-EN 948:2000,
  • aktualizacja metody obliczeniowej współczynnika przenikalności cieplnej ram, obliczenia wg PN-EN ISO 10077-2:0212+AC:2012,
  • wodoszczelność wbudowanych okien, drzwi zewnętrznych i ścian osłonowych, badania na budynkach wg własnej procedury i normy PN-EN 13051:2004,
  • przepuszczalność powietrzna budynków (BlowerDoorTest), badania wg 13829:2002.

Badania przepuszczalności powietrznej wykonywane przeważnie dla budynków energooszczędnych i pasywnych oferowane są dziś przez dosyć duża liczbę firm na naszym rynku. Nasze Laboratorium jako pierwsze i jedyne w Polsce posiada certyfikat akredytacji wydany przez PCA. Oznacza to potwierdzenie naszych kompetencji oraz zapewnienie wiarygodności wyników poprzez wzorcowanie naszych urządzeń badawczych w akredytowanych laboratoriach pomiarowych.
Nieskromnie, ale… Jeszcze raz sobie gratulujemy!

wzor_ce

Verified by MonsterInsights