okno jednoskrzydłowe PN-EN 12211 -6

Badanie odporności na obciążenie wiatrem okna jednoskrzydłowego wg normy PN-EN 12211