okno jednoskrzydłowe PN-EN 12211 -5

Badanie odporności na obciążenie wiatrem okna jednoskrzydłowego wg normy PN-EN 12211