okno jednoskrzydłowe PN-EN 12211 -4

Badanie odporności na obciążenie wiatrem drzwi jednoskrzydłowych wg normy PN-EN 12211