okno jednoskrzydłowe PN-EN 12211 -3

Badanie odporności na obciążenie wiatrem drzwi jednoskrzydłowych wg normy PN-EN 12211