Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211

Zniszczyliśmy okno! Megahuragan! Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211

Zobaczcie przy jakiej prędkości wiatru zniszczyliśmy okno! (a, nie było łatwo). Ten odcinek poświęcony jest odporności na obciążenie wiatrem okien. Dowiecie się jak wyznacza się klasy odporności na obciążenie wiatrem i co ma wpływ w konstrukcji okna, drzwi na uzyskanie danej klasy. Jeśli jeszcze do tej pory nie zasubskrybowaliście tego kanału to zachęcam do tego teraz, kliknijcie na dole w przycisk jak również polubcie ten film. Pamiętajcie o komentarzach. Możecie wspierać także ten kanał na patronite.pl/oknofakty. A teraz zapraszam na kolejny odcinek.

Przydatne normy i dokumenty:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).

PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.

PN-EN 12519 – Okna i drzwi – Terminologia. PN-EN 1026 – Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania.

PN-EN 12207 – Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.

PN-EN 12210 – Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. PN-EN 12211 – Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem — Metoda badania. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych.

Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.

Verified by MonsterInsights