Od 1 lipca 2013 – Deklaracja właściwości użytkowych!

Od 1 lipca 2011 nowe obowiązki producentów. Deklaracja właściwości użytkowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Zachęcamy do lektury!

mobilny eBiuletyn wydanie Nr 2

ebiuletyn_2_1

Verified by MonsterInsights