Nowy zakres Akredytacji

Na początku października 2011 uzyskaliśmy akredytację na wykonywanie obliczeń przenikalności cieplnej wg normy PN-EN ISO 10077-2:2005. Oznacza to potwierdzenie naszych kompetencji przez PCA w zakresie wykonywania obliczeń metodą komputerową dla współczynnika Uf oraz „psi”.

Ocena zgodności przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji pod koniec marca tego roku w siedzibie naszego laboratorium wykazała ponowne potwierdzenie naszych kompetencji w dotychczasowym zakresie Akredytacji oraz rozszerzenie o nową metodę.

Akredytacja na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikalności cieplnej dla ram jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku okiennego, który dąży do coraz lepszych wyrobów i obniżenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków.

Nowy zakres Akredytacji rozdziela i potwierdza nasze kompetencje do wykonywania badań:

  • stacjonarnych, badania okien i drzwi wykonywane na miejscu w laboratorium w Świebodzicach,
  • mobilnych, badania okien i drzwi wykonywane u producenta na terenie UE.

Nowe zakres badanych cech i metod badawczych zawiera również zakres pomiarowy dla każdej metody badawczej.

Nowy Certyfikat Nr AB 1054

Verified by MonsterInsights