Nieinwazyjny pomiar wzmocnień stalowych okna PVC

Innowacyjne ekspertyzy – pomiar grubości wzmocnień stalowych.

Mobilne Laboratorium specjalizujące się w badaniach wyrobu, od początku działalności świadczy usługi na rzecz producentów i inwestorów w zakresie ekspertyz technicznych.  Dysponuje unikalną aparaturą oraz wysoko wykwalifikowanymi pracownikami prowadzącymi badania na najwyższym poziomie. Zlecenie laboratorium wykonania ekspertyzy, szkoleń to korzystna oferta dla tych firm, które nie posiadają własnego działu badawczego lub nie dysponują odpowiednią aparaturą i wiedzą ekspercką.To również dobra propozycja dla innych podmiotów (np. organów administracji publicznej) potrzebujących ekspertyz.

Nowością w zakresie badań prowadzonych przez rzeczoznawcę jest  pomiar grubości wzmocnień stalowych oraz kształtowników PVC przeprowadzany za pomocą precyzyjnego urządzenia z dokładnością pomiarów do 0,001.

Pomiar ten jest niezwykle istotny ze względu na powszechność występowania błędów przy stosowaniu stalowych wzmocnień profili okiennych z PVC oraz ze względu na określanie grubości ścianek profili w odniesieniu do odpowiedniej klasy.

mltbfot2a

Verified by MonsterInsights