Fot 5 A

Marzec 14, 2019 1:43 pm | Kategoria:

Fot. 5B Badania szczelności powietrznej montażu z użyciem komory ciśnieniowej – metoda z podciśnieniem powietrza. Widoczny przepływ powietrza w postaci markera (sztuczny dym) przez szczelinę montażową.