Fot 1. Badania wskaźnika izolacyjności akustycznej drzwi wewnętrznych. Pomiary zlecone przez Generalnego Wykonawcę celem weryfikacji.