Kontrola zamontowanego okna

KONTROLA ZAMONTOWANEGO OKNA

Badania laboratoryjne okien, drzwi oraz komponentów do ich montażu wykonywane są w warunkach niemalże idealnych. Zleceniodawca ma świadomość, że poddaje obiekt lub próbkę badaniom w celu określenia właściwości i stara się aby wyniki wypadły pomyślnie dbając o wszelkie szczegóły techniczne, które mogą mieć na to wpływ.

Fot 1. Badania wskaźnika izolacyjności akustycznej drzwi wewnętrznych. Pomiary zlecone przez Generalnego Wykonawcę celem weryfikacji.

Co jednak dzieje się później po zamontowaniu okna lub drzwi w obiekcie budowlanym?

Czy właściwości, które producent deklaruje nadal są zachowane?

Czy montaż został wykonany w taki sposób aby spełniał swoje zadanie, a jednocześnie nie miał wpływu na zmianę właściwości wyrobu?

Rosnąca świadomość jakości produktu i wykonania usługi wśród inwestorów, generalnych wykonawców, producentów i monterów stale rośnie. Stawiane są co raz większe wymagania i oczekiwania, których jeszcze kilka lat temu bezpośrednio na budowie nie można było zweryfikować metodami badawczymi podobnymi do tych stosowanych w laboratoriach. Od ponad 6 lat nasze laboratorium w odpowiedzi na oczekiwania runku stale doskonali i poszerza swoją ofertę w zakresie wszelkich badań, które można wykonać na budowie po zamontowaniu oraz w trakcie użytkowania stolarki otworowej. Głównym celem takich badań jest ocena wyrobu oraz jego montażu przeważnie wtedy, gdy obie strony czyli wykonawca i odbiorca są w sporze. Badania takie mają często

rozstrzygnąć kto ma racje. W mniejszej ilości ale wciąż rosnącej, badania weryfikacyjne na budowie wykonywane są, ponieważ takie wymaganie stawia inwestor lub też po to aby skontrolować producenta/wykonawcę.

 

WERYFIKACJA ZAMONTOWANEGO WYROBU 

Fot. 2 Badania wodoszczelności drzwi zewnętrznych metodą bez podciśnienia powietrza. Ocena wodoszczelności wyrobu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Badania okien, drzwi oraz ścian osłonowych po ich zamontowaniu często tracą swoje właściwości, które z tak wielkim trudem producent określił w laboratorium przeprowadzając badania wstępne typu (ITT). W ponad 90%  (PVC, drewno) i w 100% (aluminium) badanych przypadków nie potwierdza się klasa wodoszczelności, która została zadeklarowana przez producenta, a 50% (PVC, drewno) i w 100% (aluminium) klasa przepuszczalności powietrza. Dużym problemem jest również osiągnięcie zadeklarowanej klasy odporności na obciążenie wiatrem w przypadku okien wielkogabarytowych – szczególnie systemy PVC. Powyższe liczby niezgodności dotyczą oczywiście badań, tam gdzie inwestor miał zastrzeżenia bądź spór między stronami trwał już w sądzie. Nawet wtedy gdy nie ma wątpliwości co do zadeklarowanych właściwości dla zamontowanego wyrobu niezgodności te też, są powszechnych zjawiskiem.

 

 

GDZIE JEST ZATEM POPEŁNIANY BŁĄD?

Wpływ na deklarowane właściwości wyrobu ma jego jakość czyli produkcja oraz w równym stopniu jego montaż, bo nawet dobrze wyprodukowane okna można źle zamontować pogarszając w ten sposób jego cechy. W przypadku produkcji gotowych wyrobów głównymi powodami wpływającymi na zmianę właściwości są:

  • niezastosowanie odpowiednich komponentów zgodnych z technologią bądź dokumentacją systemową,
  • np. zbyt cienka stal wzmacniająca główne kształtowniki PVC,
  • zły dobór elementów okuć, zbyt duży rozstaw punktów ryglujących,
  • niezachowanie tolerancji wymiarów, np. za wąskie lub niskie skrzydła względem ościeżnicy, za krótki słupek stały, ogólny brak geometrii.

W przypadku montażu to:

Fot. 3 Badania wodoszczelności metodą bez podciśnienia powietrza. Przeciek wody w miejscu wadliwie ułożonego fartucha EPDM.

  • brak odpowiedniego trwałego zamocowania z konstrukcją budynku, za mała ilość kotew, zły montaż kotew, zły dobór kotew,
  • brak pionu, poziomu, skręcenia zamontowanych ościeżnic

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli w warunkach poligonowych można sprawdzić w zasadzie wszystko co producent zadeklaruje w Deklaracji Właściwości Użytkowych  oraz w dodatkowej dokumentacji. To co kiedyś było niemożliwe wraz z rozwojem technologii i nauki staje się aktualnie osiągalne. Być może małymi krokami zmierzamy do modelu oceny i weryfikacji jaki stosuje się np. w USA lub Kanadzie, gdzie najważniejszym kryterium odbioru stolarki otworowej jest potwierdzenie właściwości po zamontowaniu jej na budowie wykonując badania w warunkach poligonowych. Przekonało się już o tym kilku polskich producentów dla których wykonywaliśmy pre-testy zgodnie z normami ASTM na specjalnych przygotowanych modelach w Polsce i pod nadzorem pracowników tamtejszych laboratoriów. Badania laboratoryjne służą jedynie do określenia możliwości technicznych producenta i sprawdzeniu jego osiągów.

 

Projekt, produkcja, transport, przechowywanie i montaż – na każdym z tych etapów musi być zachowany odpowiedni standard, dopiero wtedy końcowy użytkownik dostrzeże zalety produktu, a normalne jego użytkowanie stanie się zwykłą czynnością na której nie będzie skupiał swojej uwagi.

 

Verified by MonsterInsights