Kolejny sukces MOBILNEGO Laboratorium

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej zostało wyróżnione w konkursie Wielki Mały Sukces podczas Gali zamykającej II Ogólnopolski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Organizatorami konkurs był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną, a partnerem strategicznym był Bank Zachodni WBK. W konkursie mogły wziąć udział mikro i małe przedsiębiorstwa, które notowały nie więcej niż 30 milionów złotych rocznego obrotu.

dyplom_

Verified by MonsterInsights