Jak sprawdzić okno, podstawowe informacje.

Sprawdzenie jakości i dokładności wykonania okna PVC może być kluczowym krokiem podczas procesu jego instalacji oraz po zakupie. Zaprezentujemy teraz 7 prostych czynności, dzięki którym można ocenić jakość i estetykę okien tego typu.

  1. Oznakowanie znakiem CE: Pierwszym krokiem jest sprawdzenie obecności znaku CE na oknie. Jest to oznaczenie zgodności z normami europejskimi dotyczącymi wyrobów budowlanych. Brak tego znaku może świadczyć o niezgodności z wymaganiami technicznymi.
  2. Wymiary zewnętrzne i odchyłki wymiarowe: Następnie warto dokładnie zmierzyć wymiary zewnętrzne okna i sprawdzić, czy są zgodne z podanymi w dokumentacji technicznej. Ważne jest również sprawdzenie ewentualnych odchyłek wymiarowych, które mogą wpłynąć na prawidłowy montaż okna.
  3. Otwory odwadniające i dekompresyjne: Warto zwrócić uwagę na obecność otworów odwadniających i dekompresyjnych w oknie. Są one istotne dla zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wody deszczowej oraz zapewnienia właściwej wentylacji wnętrza pomieszczenia.
  4. Okucia obwiedniowe: Kolejnym elementem do sprawdzenia są okucia obwiedniowe. Warto upewnić się, czy są one odpowiednio dopasowane, czy skrzydło okna otwiera się i zamyka płynnie oraz czy istnieje możliwość regulacji i docisku skrzydła do ościeżnicy.
  5. Uszczelki przylgowe: Istotnym elementem są również uszczelki przylgowe wokół ramy okiennej. Powinny one być odpowiednio zamontowane i zapewniać szczelność oraz izolację termiczną i akustyczną.
  6. Szyby zespolone: Sprawdź, czy szyby zespolone są prawidłowo zamontowane i czy nie występują w nich żadne pęknięcia czy inne wady. Upewnij się także, czy są odpowiednio uszczelnione w ramie okiennej.
  7. Estetyka wykonania: Ostatecznie, zwróć uwagę na ogólną estetykę wykonania okna. Powinno być ono starannie wykończone, bez widocznych wad czy niedoróbek.

Te 7 prostych czynności powinien wykonywać każdy producent w ramach obowiązkowej kontroli produkcji, dystrybutor sprawdzający zgodność dostaw z zamówieniem, oraz inwestor, generalny wykonawca czy klient końcowy, który również może w ten sposób sprawdzić jakość wykonania i zgodność z zamówieniem. Dzięki temu można mieć pewność, że okna PVC spełniają oczekiwane standardy jakościowe i będą służyć przez wiele lat bez problemów.

Pamiętajcie o subskrybcji tego kanału. Jeśli spodoba Wam się ten materiał dajcie łapkę w górę. Możecie również wspierać ten kanał na stronie patronite.pl/oknofakty

Przydatne normy i dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. PN-EN 12519 – Okna i drzwi – Terminologia. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.

Muzyka: Final Cut Pro X

Verified by MonsterInsights