Badanie okna u producenta

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej powstało w 2007 roku na potrzeby producentów okien.  Wyposażenie laboratoryjne to w tej chwili jedeno z najnowocześniejszych urządzeń badawczych renomowanej niemieckiej firmy HOLTEN.Laboratorium jest jedynym w Polsce mobilnym (ruchomym) laboratorium, które przyjeżdża do firmy i wykonuje badania okien na miejscu u producenta. Dzięki temu osoby odpowiedzialne w firmie za jakość mogą obserwować badanie okna bez zakłóceń dla produkcji. Wyniki oraz raport z badania odpowiednia osoba otrzymuje na miejscu po wykonaniu badania.

Personel wykonujący badania posiada kilkunastoletnie doświadczenie badawcze zdobyte w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń w Warszawie. Ponadto Mobilne LTB świadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa (opinie, ekspertyzy) stolarki okiennej z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz zajmuje się wdrażaniem systemów jakości (ZKP i ISO 9001).

Korzyści i zalety Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej
W przypadku badań okresowych lub w ramach nadzoru nad ZKP:

 • możliwość wykonania badania na miejscu u producenta,
 • możliwość obserwacji badań przez zainteresowany personel producenta,
 • raport  oraz wyniki z badań – „od ręki”,
 • brak kosztów związanych z wysyłką próbki do badań w przypadku laboratoriów stacjonarnych,
 • kontrola procesu produkcyjnego przez pracownika laboratorium, doradztwo i konsultacje – w ramach usługi badawczej,
 • bardzo konkurencyjne ceny za badania.

Zakres wykonywanych badań na miejscu u producenta:

 • przepuszczalność  powietrza – ciśnienie dodatnie i ujemne (wg PN-EN 1026),
 • wodoszczelność (wg PN-EN 1027),
 • odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie dodatnie i ujemne (wg PN-EN 12211),
 • powtarzalna próba ciśnieniowa (50 cykli) – ciśnienie dodatnie i ujemne (wg PN-EN 12211),
 • odporność na obciążenie wiatrem – badanie bezpieczeństwa (wg PN-EN 12211).

 

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w bardzo korzystnej cenie zapewnia: dojazd do producenta, w/w badania okna, raport z badania, świadectwo badania, oględziny produkcji oraz funkcjonowania Zakładowej Kontroli Produkcji, konsultacje i porady.

Verified by MonsterInsights