Program Rekomendacji Montażu

Program Rekomendacji Montażu

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparciu o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy.

Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz vortalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality.

Program Rekomendacji Montażu spełnia trzy zadania. Po pierwsze, ustanawia własne, wysokie standardy jakości wykonania usług montażu. Po drugie, weryfikuje rzeczywistą wartość użytkową usług montażu okien, motywując sprzedawców i monterów okien do ciągłego podnoszenia kompetencji. Po trzecie, promuje wykonawców świadczących usługi montażowe, ułatwiając inwestorom wybór sprawdzonych partnerów do wspólnej realizacji procesów inwestycyjnych.

Program Rekomendacji Montażu ma charakter otwarty. Do Programu może przystąpić każda firma świadcząca usługi montażu okien i drzwi balkonowych.

Zgłoszenie firmy do Programu Rekomendacji Montażu nie oznacza rekomendacji. Warunkiem otrzymania Rekomendacji Montażu jest dwukrotne uzyskanie pozytywnego wyniku badań szczelności połączeń okna z ościeżem na przenikanie powietrza oraz wodoszczelności, a także pozytywnej oceny w zakresie zgodności wykonanej usługi z planem montażu sporządzonym przez Uczestnika oraz wymaganiami dokumentów odniesienia przez niego wskazanymi.

Program Rekomendacji Montażu działa w oparciu o Regulamin Programu Rekomendacji Montażu dostępny na stronach www.oknotest.pl oraz www.badaniaokien.pl

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

Regulamin Programu Rekomendacji Montażu – wytyczne do badań

Program rekomendacji montażu