Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP or SSH credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Powykonawcze badania obiektowe - Mobilne laboratorium

Powykonawcze badania obiektowe

Badania wykonywane na obiekcie (budynku). Badania specjalistyczne.

  • Przepuszczalność powietrza fasad lub okien wg PN-EN 1026: 3000 zł + 23% VAT (metoda nieakredytowana przez PCA).
  • Wodoszczelność fasad lub okien z zastosowaniem podciśnienia powietrza wg PN-EN 1027: 3000 zł + 23% VAT (metoda nieakredytowana przez PCA).
  • Wodoszczelność fasad lub okien bez podciśnienia powietrza wg PN-EN 13051:2004: 2500 zł + 23% VAT (metoda akredytowana przez PCA).

 

Na każde następne badanie na tym samym obiekcie zlecający otrzymuje 50% rabatu.