ZKP, wsparcie.

ZKP wsparcie.Współpraca w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania okien i drzwi do sprzedaży i eksploatacji. Inspekcje ZKP dotyczą fizycznych obszarów produkcji wraz z kontrolą badań bieżących, a także badań kontrolnych gotowego wyrobu oraz prawidłowego jej udokumentowania poprzez zapisy i stosowane procedury.

Taka forma współpracy jest gwarantem wysokiej jakości wyrobu gotowego. Umożliwia również stałe udoskonalanie systemu jakości każdemu producentowi

 

Audyt początkowy – „0”

Rozpoznanie i sprawdzenie aktualnego stanu działania Zakładowej Kontroli Produkcji, a także szkolenie pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ZKP. Audyt przeprowadzany jest tylko raz – na początku współpracy.

Inspekcje Zakładowej Kontroli Produkcji w cyklu rocznym.

Audyt wybranego obszaru Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczy na przykład:

 • kontroli personelu (odpowiedzialność, uprawnienia),
 • nadzoru nad dokumentami, zapisami,
 • kontroli dostaw materiałów do produkcji,
 • kontroli zarządzania produkcją,
 • kontroli wyposażenie zakładu produkcyjnego,
 • kontroli załadunku, transportu, montażu wyrobów,
 • kontroli deklaracji i znakowanie CE,

oraz innych obszarów działalności zakładu produkcyjnego.

Fizyczna kontrola całego przebiegu procesu produkcyjnego wraz ze sprawdzeniami bieżącymi jest każdorazowo szczegółowo udokumentowana w specjalnym formularzu, który sporządza i podpisuje pracownik naszego Mobilnego Laboratorium Techniki Budowalnej.

 

Pośrednia kontrola gotowego wyrobu poprzez losowe pobranie gotowego wyrobu z magazynu i sprawdzenie go pod kątem utrzymania stałości właściwości użytkowych w laboratorium w zakresie metod badawczych:

 • przepuszczalności powietrza według PN-EN1026,
 • wodoszczelności według PN-EN1027.

 

Pełna kontrola gotowego wyrobu poprzez losowe pobranie gotowego wyrobu z magazynu i sprawdzenie go pod kątem utrzymania stałości właściwości użytkowych w laboratorium w zakresie metod badawczych:

 • przepuszczalności powietrza według PN-EN 1026,
 • wodoszczelności według PN-EN1027,
 • odporności na obciążenie wiatrem według PN-EN12211,
 • nośności urządzeń zabezpieczających według PN-EN14609,
 • przenikalności cieplnej według PN-EN 10077-1 – metoda obliczeniowa,
 • izolacyjności akustycznej według PN-EN 14351-1+A1 Załącznik B – metoda obliczeniowa.

 

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o podanie w tytule treści e-mail: inspekcja ZKP.

Verified by MonsterInsights