Zlecenie badań oznaczenia wytrzymałości zgrzewanych naroży