Certyfikacja okien pasywnych

Certyfikacja okien pasywnych

Każdy producent stolarki okiennej może starać się o dobrowolny certyfikat dla okien spełniających standardy budownictwa pasywnego. Nasze laboratorium wykonuje obliczenia dla połączeń ram okiennych z konstrukcją budynku oraz dla okien prototypowych z zastosowaniem różnych rozwiązań obniżających współczynnik przewodzenia ciepła. Obliczenia wykonywane są zgodnie ze standardem normy PN-EN ISO 10077-2 oraz wytycznymi dla budownictwa pasywnego. Nasze kompetencje w tym zakresie dodatkowo zostały potwierdzone certyfikatami wydanym przez Passivhaus Institut z Darmstadt.

Usługa nie objęta zakresem akredytacji.

Kryteria uzyskania certyfikatu

Certyfikat wydawany  jest na podstawie wykonanych obliczeń przenikalności cieplnej i wyznaczenia współczynnika Uw dla okien, który nie może być większy niż 0.8 W/(m2K). Dodatkowym kryterium są obliczenia  współczynnika przenikalności cieplnej dla okien z uwzględnieniem montażowego mostka liniowego dla okien Uwmotnaż.  Wartość współczynnika przenikalności cieplnej z uwzględnieniem montażu nie może przekroczyć 0.85W/(m2K). Obliczenia są wykonywane dla rozwiązań montażu stolarki w ścianach zaprojektowanych do budowy domów pasywnych. Dane wejściowe uwzględniające przenikalność cieplną szyby zespolonej oraz przewodność cieplną komponentów są ustandaryzowane dla wszystkich rozwiązań, tak aby sztucznie nie polepszać uzyskanych wyników.