Badania na budowie

Terenowe badania przepuszczalności powietrza i wodoszczelności fragmentu fasady z zastosowaniem komory badawczej. Budynek Warsaw Spire w Warszawie.

Verified by MonsterInsights