Wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu

Wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu

Badanie wodoszczelność fasad, okien, drzwi może być przeprowadzona według dwóch różnych metod badawczych.

Wodoszczelność z zastosowaniem komory ciśnieniowej.

Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 1027 lub PN-EN 12155. Przygotowanie się do przeprowadzenia testu wodoszczelności odbywa się według identycznych zasad jak dla przepuszczalności powietrza. Przebieg badania wodoszczelności fasady polega na wytwarzaniu w komorze podciśnienia (ciśnienie ujemne). Na zewnętrznej stronie badanego wyrobu umieszczony jest zestaw tryskaczy o wydajności zależnej od normy badawczej.

*Usługa nie jest objęta zakresem akredytacji.

Wodoszczelność bez zastosowania komory ciśnieniowej – bez różnicy ciśnień.

Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 13051. Badanie wodoszczelności fasady polega na zraszaniu badanego – np. okna lub fragmentu ściany osłonowej – od strony zewnętrznej przez 30 minut. Test wodoszczelności fasady bez zastosowania różnicy ciśnień stosuje się przeważnie w celu sprawdzenia połączeń konstrukcyjnych zestawów, np. połączeń montażowych, na stykach przylgowych, połączeń dylatacyjnych itp.

*Usługa  jest objęta zakresem akredytacji.

 

Verified by MonsterInsights