Badania Akustyki w 20 minut ?

Teraz to możliwe w Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej.

Najnowszą inwestycją Mobilnego Laboratorium jest komora do badań akustycznych okien, drzwi, ścian oraz innych elementów budowlanych zgodnie z normą „PN-EN ISO 10140-2 Akustyka.

W 15.02.2022 Polskie Centrum Akredytacji, przeprowadziło kolejny audyt formalnie potwierdzając kompetencje laboratorium.PCA wydało decyzję o utrzymaniu akredytacji AB 1054 w rozszerzonym oraz uaktualnionym zakresie.

Z myślą o sprawnej obsłudze, która jest dewizą naszych działań komora została wyposażona w  dodatkowe głośniki – źródeł wszechkierunkowych, oraz w statywy umożliwiające obrót mikrofonów w trakcie pomiaru. Aktualnie w komorze nadawczej znajdują się dwa źródła hałasu oraz statyw obrotowy z mikrofonem. W komorze odbiorczej jedno źródło hałasu i statyw obrotowy.

Dzięki temu ulepszeniu czas pomiaru dla jednej próbki uległ skróceniu z ponad 60 minut do 20 minut. Teraz dzięki rozbudowanemu systemowi pomiarowemu możemy wykonać ponad 10 pomiarów dziennie dla okna lub drzwi.  Zleceniodawca wymienia np. tylko szybę lub samo skrzydło w badanej próbce. Wpłynie to na szybkość realizacji naszych usług w tym zakresie oraz na skrócenie terminów oczekiwania na samo badanie. 

Przypominamy chętnym firmom, że Notyfikowane Laboratorium, które może wykonywać badania wstępne typu (ITT) izolacyjności akustycznej okien i drzwi, powinno mieć w sowim zakresie akredytacji i notyfikacji nie tylko metodę badania, ale co bardzo ważne określenie jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej od dźwięków powietrznych wraz ze wskaźnikami adaptacyjnymi (z obliczeń) wg normy PN-EN ISO 717-1:2021-06. Jest to niezbędne i wymagane przez normę wyrobu PN-EN 14351-1+A2:2016-10

 

 

Verified by MonsterInsights