Aktualności

Kwiecień 10, 2017

Najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowo mokrego śmigusa-dyngusa oraz samych słonecznych i cudownych dni. Życzy Zespół Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.


Grudzień 5, 2016

Zaktualizowany zakres akredytacji!

W dniu 02 grudnia 2016 roku został zaktualizowany zakres naszej akredytacji.  Aktualizacja obejmuje wyznaczanie izolacyjności akustycznej dla okien i drzwi balkonowych metodą tabelaryczną zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016. Zachęcamy do zapoznania się z naszym aktualnym zakresem akredytacji dostępnym pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201054,podmiot.html

ZKP
Listopad 22, 2016

Kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku!

Badania kontrolne okien i drzwi – częstotliwość badań kontrolnych. Norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.   Wielu producentów, którzy wykonali badania wstępne typu (ITT) nie wykonuje później regularnych badań kontrolnych gotowego wyrobu. Z kolei producenci posługujący się badaniami typu, np. od systemodawcy[…]
Zobacz więcej

Październik 26, 2016

Aktualizacja normy wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych

Norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 aktualnie dostępna w wersji angielskiej. Jest to pierwsza poprawka, która uszczegóławia wcześniejsze ustępy dotyczące oceny zgodności, ale nie wprowadza fundamentalnych zmian. Intencją jest ułatwienie spójnej interpretacji, szczególnie w odniesieniu do możliwości kaskadowego przekazywania wyników wstępnych badań typu (ITT). Koncepcja[…]
Zobacz więcej

badania na budowie, badania szczeliny montażowej4
Wrzesień 1, 2016

Badania przepuszczalności powietrza szczeliny montażowej

Badania przepuszczalności powietrza szczeliny montażowej na budowie w realnych warunkach. Testy wykonaliśmy dla rożnych wariantów montażu i zastosowanych komponentów. Zachęcamy firmy monterskie do testowania wyników swojej pracy. Każdy może zdobyć bezcenną wiedzie.    

poligonowe badania wodoszczelności4
Wrzesień 1, 2016

Poligonowe badania wodoszczelności

W dniu 29 czerwca 2016 w Poznaniu Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło poligonowe badania wodoszczelności fasady wg normy PN-EN 13051.

badania zamontowanych okien na budowie
Wrzesień 1, 2016

Badania zamontowanych okien na budowie

Kolejne ciekawe zadanie na budowie. W dniu 23.06.2016 Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonało badania zamontowanych okien z wykorzystaniem komory badawczej wykonanej na budowie i urządzenia pomiarowego WINDOORTESTER MINI. Test przepuszczalności wg PN-EN 1026 oraz test wodoszczelności wg PN-EN 1027.  


Czerwiec 10, 2016

SZKOLENIE 09.06.2016

Pragniemy podziękować za liczny udział w szkoleniu  dnia 09.06.2016r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016. Sankcje zakazowe i nakazowe w odniesieniu do wyrobu. Omówienie najnowszych uregulowań prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy, na temat procedur i wymogów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów[…]
Zobacz więcej