Aktualizacja normy wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych

Norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 aktualnie dostępna w wersji angielskiej.

Jest to pierwsza poprawka, która uszczegóławia wcześniejsze ustępy dotyczące oceny zgodności, ale nie wprowadza fundamentalnych zmian. Intencją jest ułatwienie spójnej interpretacji, szczególnie w odniesieniu do możliwości kaskadowego przekazywania wyników wstępnych badań typu (ITT). Koncepcja udostępniania wyników ITT nie została wykluczona, ale zostanie to wyjaśnione później. Ponadto, w związku z brakiem uaktualnionych uzupełniających norm dla drzwi automatycznych, te produkty zostały wykluczone. W tej poprawce skorzystano również z okazji poprawienia szeregu zagadnień technicznych, które były kwestionowane.

Verified by MonsterInsights