Akredytacja PCA

Pod koniec listopada podpisaliśmy umowę z firmą TQM Consulting na wdrożenie systemu zarządzania laboratorium na zgodność z normą PN EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wdrożenie systemu zarządzania ma na celu oczywiście przygotowanie Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej do uzyskania akredytacji w PCA.

Pragniemy w ten sposób rozszerzyć zakres swoich usług, przy których wymagane są metody akredytowane. Uzyskanie akredytacji dla laboratorium jest równocześnie podniesieniem jeszcze większego zaufania dla Naszych Klientów.

Uzyskanie akredytacji nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku. Planujemy również w późniejszym czasie zgłosić nasze Mobilne Laboratorium badawcze do notyfikacji, dzięki temu producenci stolarki budowlanej będą mieli do wyboru kolejne notyfikowane laboratorium w Polsce.

Verified by MonsterInsights