Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych.

Mobilne Laboratorium rozszerzyło zakres swoich specjalistycznych usług.

Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych.

 

Przenośne urządzenie UGlass do pomiaru współczynnika Ug szyb zespolonych wykorzystuje metodę badawczą stosowaną w laboratoriach. Pomiar wykonywany jest przy wykorzystaniu zasad określonych w normie „PN-EN 674 Szkło w budownictwie – Określenie współczynnika przenikania ciepła „U” – Metoda osłoniętej płyty grzejnej”. Wynik końcowy pomiaru skorygowany jest do wartości zgodnej z normą „PN-EN 673 Szkło w budownictwie – Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) – Metoda obliczeniowa” czyli do wartości, którą powinien zadeklarować producent szyby zespolonej.

 

Pomiar współczynnika Ug za pomocą mobilnego urządzenia UGlass wykonywany jest metodą bezinwazyjną i można go wykonać niemal w każdych warunkach i miejscu. Urządzenie pomiarowe łatwo montuje się do szyby za pomocą elektro-ssawek. Współczynnik Ug ustalany jest podstawie różnicy temperatur wytwarzanych prze płytę grzewczą w urządzeniu pomiarowym. Samo wykonanie badania trwa od do 10 do 20 minut. Dane z pomiarów nie wymagają dodatkowej analizy, a sam wynik dostępny jest po zakończeniu procesu badawczego.

Największe zainteresowanie wykonaniem pomiaru współczynnika Ug, jak do tej pory jest wśród inwestorów zwłaszcza przy inwestycjach, w których występuje duża ilość powierzchni przeszklonych na budynku. Są również zapytania od klientów indywidualnych oraz producentów okien i dealerów zajmujących się sprzedażą okien i drzwi.

 

UGlass to szybki, bezpieczny i pewny pomiar współczynnika Ug dla potrzeb kontrolnych i inspekcyjnych.

 

Zastosowanie urządzenia pomiarowego UGlass:

 • bez inwazyjny pomiar współczynnika Ug bez demontowania szyby zespolonej,
 • bezinwazyjny pomiar budowy i grubości pakietu szybowego (włącznie z powłokami lub foliami)
 • brak możliwości ustalenia współczynnika Ug szyby zespolonej,
 • kontrola wyrywkowa szyb zespolonych montowanych w trakcie budowy obiektów budowalnych,
 • kontrola wyrywkowa szyb zespolonych dostarczonych na zmówienie przez producenta stolarki otworowej,
 • pomiary kontrolne w czasie eksploatacji – zamiana współczynnika Ug na przestrzeni lat,
 • kontrola współczynnika Ug w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji producenta szyb zespolonych,
 • ekspertyzy techniczne.

 

Zakres pomiarowy:

 • czas pomiaru od 10 do 20 minut,
 • zakres mierzonego współczynnika Ug od 0.5 do 4.0 W/m2K,
 • dokładność pomiaru +/- 10% poniżej Ug 1.0 i 0.1 dla wartości powyżej Ug 1.0,
 • zakres pracy urządzenia pomiarowego, temperatura otoczenia od -10 do +60oC,
 • szyby jednokomorowe, dwukomorowe.

 

 

Źródła:

PN-EN 674 Szkło w budownictwie – Określenie współczynnika przenikania ciepła „U” – Metoda osłoniętej płyty grzejnej.

PN-EN 673 Szkło w budownictwie – Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) – Metoda obliczeniowa.

WINDOOR TESTER MOBILE UGlass

1 Mobilne Laboratorium U Glass3 Mobilne Laboratorium U Glass

Verified by MonsterInsights