10-lecie działalności – inwestycje i ciągły rozwój

Podsumowanie działalności Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej za rok 2017r.

Rok 2017 to przede wszystkim okrągła rocznica dla naszej działalności, 10 lat istnienia na rynku. Od  początku działalności  laboratorium świadczy usługi na najwyższym poziomie i rozszerza ofertę, aby zapewnić kompleksowe usługi i dynamicznie się rozwija. Miniony, bardzo pracowity rok to szereg inwestycji z naciskiem na rozwój i podwyższanie kompetencji.

Badania współczynnika Ug. Zakup urządzenia UGLASS do badania przenikalności cieplnej szyb zespolonych. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania badań współczynnika Ug w warunkach polowych, czyli  w zamontowanych oknach, które zostały trwale wbudowane w obiektach budowlanych. Urządzenie UGLASS wykorzystywane jest do szybkiej analizy w kwestiach spornych, kontrolnych oraz ocenie współczynnika przy starzeniu się w czasie szyb zamontowanych kilka lat wcześniej.

Odporność na włamanie

Zakup najnowocześniejszego obecnie w Polsce stanowiska do badań oporności na włamanie okien i drzwi w klasach RC2, RC3, RC4.  Stanowisko zostało wykonane na specjalne zamówienie przez Instytut Techniki Budowlanej – oddział poznański. W listopadzie z powodzeniem zostały zakończone testy, a obecnie Mobilne Laboratorium  rozszerza akredytację w zakresie badań odporności na włamanie.

 

Nowe pomieszczenia laboratoryjne

2017 to początek i zakończenie budowy nowej hali laboratoryjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi, szkoleniowymi oraz modernizacją placu wokół hal i zakup wózka widłowego. Nowe pomieszczenia, a szczególnie nowa hala pomoże w sprawniejszym realizowaniu usług przy produkcji stanowisk badawczych dla producentów oraz umożliwi stacjonarne wykonywanie badań na kilku stanowiskach badawczych jednocześnie.

SIMPLAFAKTOR program dla producentów okien

Już wkrótce zostanie uruchomiona internetowa platforma dla producentów okien i drzwi. Prace nad programem rozpoczęliśmy w kwietniu 2017 i obecnie są już na ukończeniu. Simplafaktor to wysokobudżetowa inwestycja oraz autorska aplikacja działająca online, która będzie wspomagać producentów w zakresie tworzenia dokumentacji związanej z Zakładową Kontrolą Produkcji, wykonywaniu różnych obliczeń oraz generowaniu dokumentów towarzyszących oznakowaniu CE.

Narzędzia dostępne w SIMPLAFAKTOR to aktulnie:

  • kalkulator do obliczania współczynnika Uw okien,
  • kalkulator do obliczania izolacyjności akustycznej okien,
  • kalkulator do obliczania izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami,
  • baza danych z wynikami z badań wstępnych typu (ITT),
  • generator Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz informacji towarzyszącej oznakowaniu CE,
  • elektroniczny formularz dla Zakładowej Kontroli Produkcji dla obszaru produkcyjnego.

Wszystkie algorytmy odpowiedzialne za wykonywanie prawidłowych obliczeń  zostały zwalidowane przez nasze laboratorium oraz są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.  Dane wejściowe to efekt długotrwałych obliczeń dla różnych kombinacji złożeń różnych systemów wykonane przez nasze laboratorium. Więcej szczegółów już wkrótce.

Badania montażu okien

Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz vortalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality. To pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych w oparciu o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy.

 

Verified by MonsterInsights