Nośność urządzeń zabezpieczających okna i drzwi. Okucia, blokady, rozwórki w oknie.

Nośność urządzeń zabezpieczających okna i drzwi. Okucia, blokady, rozwórki w oknie.

W  6 odcinku OknoFaktów omawiamy kolejną ważną właściwość okien i drzwi oraz  metodę jej  badania. Będzie to  nośność urządzeń zabezpieczających. Przydatne normy i dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. PN-EN 14609 – Okna — Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. PN-EN 948 – Drzwi rozwierane — Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.

Jeśli jeszcze do tej pory nie zasubskrybowaliście tego kanału to zachęcam do tego teraz, kliknijcie na dole w przycisk jak również polubcie ten film. Pamiętajcie o komentarzach. Możecie wspierać także ten kanał na patronite.pl/oknofakty. Zapraszamy na kolejny odcinek.

Verified by MonsterInsights