Aktualności

Marzec 13, 2012

Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych

Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych MOBILNE Laboratorium jest jednym z członków PGJN, dzięki temu bierzemy czynny udział w pracy w ramach Dyrektywy 89/106/EWG.Do podstawowych zadań Grupy Jednostek Notyfikowanych należą: budowanie wzajemnego zaufania i przejrzystości pomiędzy jednostkami notyfikowanymi i władzami odpowiedzialnymi za ich[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

KT nr 169

Z dniem 1 października MOBILNE LTB zostało powołane przez PKN na członka Komitetu Technicznego. Komitety techniczne są działającymi przy PKN kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. Powoływane są przez Prezesa PKN na wniosek dyrektora Zespołu Normalizacyjnego,[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Oblicz przenikalność cieplną

Przekazujemy państwu kolejne dwa kalkulatory do dyspozycji przez nasze laboratorium. Pierwszy z nich zamieszczony w zeszłym roku służy do obliczania współczynnika izolacyjności akustycznej za pomocą wartości tabelarycznych pochodzących z normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006. Natomiast dwa nowe, które zamieściliśmy na początku tego roku będą[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006 Z dniem 27 kwietnia 2010 została opublikowana i ogłoszona (skonsolidowana) norma PN-EN 14351-1+A1:2010. Norma na razie dostępna jest w języku oryginalnym – czyli angielskim. W tej chwili w Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają jeszcze prace związane z […]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

PN-EN 14351-1+A1:2010

Od 1 października 2010 obowiązuje już tylko nowa norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Dotychczasowa norma PN-EN 14351-1:2006 została wycofana ze zbioru polskich normy i nie jest już dostępną w PKN. Norma z poprawką na razie będzie dostępna w języku oryginalnym, w języku polskim prawdopodobnie ukaże się[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Nowa komora do badania okien i drzwi

Od początku grudnia nasze laboratorium dysponuje stanowiskiem badawczym dającym nowe możliwości. Pod koniec listopada zakończyły się testy. Komora została zatwierdzona jako nowe urządzenie badawcze w MLTB. Nowa stacjonarna komora do badania okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych daje teraz możliwość[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium Firma Przyjazna Klientowi

Wynik audytu klienckiego potwierdził, iż firma Mobilne Laboratorium: dokłada starań, aby obsłużyć Klienta rzetelnie, terminowo i profesjonalnie, spełnia oczekiwania Klientów co do możliwości i formy kontaktu, kompetencjami i uprzejmością pracowników buduje zaufanie Klientów, bierze pod uwagę opinie Klientów, traktuje ich[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium na Budmie 2011

13 Mobilne Laboratorium będzie partnerem do spraw jakości podczas tegorocznego pokazu fabryki okien na żywo. Jest to projekt, którego owocem będą wyprodukowane okna dla powodzian w Bogatyni. Pierwszego dnia targów zapraszamy na badanie okna na żywo, w pozostałe na rozmowy i konsultacje. MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium dla Bogatyni

Przede wszystkim Jakość! Mobilne Laboratorium było partnerem ds. jakości Fabryki Okien na Żywo, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jako niezależna jednostka badawcza kontrolowaliśmy proces produkcyjny w zakresie ZKP oraz przebadaliśmy „na żywo” jedno z okien wyprodukowanych podczas targów. Badania,[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Oznakowanie CE obowiązkowe

Zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011, który uchyla dyrektywę RADY  89/106/EWG i tym samym nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE od lipca 2013. Do tego czasu wszystkie kraje będące członkami UE muszą dostosować swoje przepisy[…]
Zobacz więcej