Aktualności

Marzec 13, 2012

PN-EN 14351-1+A1:2010

Od 1 października 2010 obowiązuje już tylko nowa norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Dotychczasowa norma PN-EN 14351-1:2006 została wycofana ze zbioru polskich normy i nie jest już dostępną w PKN. Norma z poprawką na razie będzie dostępna w języku oryginalnym, w języku polskim prawdopodobnie ukaże się[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Nowa komora do badania okien i drzwi

Od początku grudnia nasze laboratorium dysponuje stanowiskiem badawczym dającym nowe możliwości. Pod koniec listopada zakończyły się testy. Komora została zatwierdzona jako nowe urządzenie badawcze w MLTB. Nowa stacjonarna komora do badania okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych daje teraz możliwość[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium Firma Przyjazna Klientowi

Wynik audytu klienckiego potwierdził, iż firma Mobilne Laboratorium: dokłada starań, aby obsłużyć Klienta rzetelnie, terminowo i profesjonalnie, spełnia oczekiwania Klientów co do możliwości i formy kontaktu, kompetencjami i uprzejmością pracowników buduje zaufanie Klientów, bierze pod uwagę opinie Klientów, traktuje ich[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium na Budmie 2011

13 Mobilne Laboratorium będzie partnerem do spraw jakości podczas tegorocznego pokazu fabryki okien na żywo. Jest to projekt, którego owocem będą wyprodukowane okna dla powodzian w Bogatyni. Pierwszego dnia targów zapraszamy na badanie okna na żywo, w pozostałe na rozmowy i konsultacje. MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mobilne Laboratorium dla Bogatyni

Przede wszystkim Jakość! Mobilne Laboratorium było partnerem ds. jakości Fabryki Okien na Żywo, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jako niezależna jednostka badawcza kontrolowaliśmy proces produkcyjny w zakresie ZKP oraz przebadaliśmy „na żywo” jedno z okien wyprodukowanych podczas targów. Badania,[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Oznakowanie CE obowiązkowe

Zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011, który uchyla dyrektywę RADY  89/106/EWG i tym samym nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE od lipca 2013. Do tego czasu wszystkie kraje będące członkami UE muszą dostosować swoje przepisy[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Przenikalność cieplna – wyścig po przecinku

Przenikalność cieplna – wyścig po przecinku. Każdy producent okien chce mieć jak najlepszy produkt dla swojego klienta. Chce konkurować na rynku w gąszczu prawie takich samych produktów. Jednym z kluczowych parametrów staje się coraz powszechniej, współczynnik przenikania ciepła Uw[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia i przyznanej nam nagrody. Cieszy nas fakt, że wyjątkowa formuła naszej firmy została doceniona przez obiektywnych fachowców. Po przeanalizowaniu 252 nadesłanych zgłoszeń wręczono nagrody w VII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanym przez Fundację Kronenberga[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 – film o nas!

Kapituła nagrodziła Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w kategorii Start dla przedsiębiorstw powstałych pomiędzy 1 stycznia 2007 a 1 stycznia 2010. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej to jedyna w Europie jednostka wykonująca badania okien i drzwi – m.in. wodoszczelności, przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenie[…]
Zobacz więcej

Marzec 13, 2012

Nowy zakres Akredytacji

Na początku października 2011 uzyskaliśmy akredytację na wykonywanie obliczeń przenikalności cieplnej wg normy PN-EN ISO 10077-2:2005. Oznacza to potwierdzenie naszych kompetencji przez PCA w zakresie wykonywania obliczeń metodą komputerową dla współczynnika Uf oraz „psi”. Ocena zgodności przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji pod koniec marca[…]
Zobacz więcej