Aktualności

ZKP
Listopad 22, 2016

Kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku!

Badania kontrolne okien i drzwi – częstotliwość badań kontrolnych. Norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.   Wielu producentów, którzy wykonali badania wstępne typu (ITT) nie wykonuje później regularnych badań kontrolnych gotowego wyrobu. Z kolei producenci posługujący się badaniami typu, np. od systemodawcy[…]
Zobacz więcej

Październik 26, 2016

Aktualizacja normy wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych

Norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 aktualnie dostępna w wersji angielskiej. Jest to pierwsza poprawka, która uszczegóławia wcześniejsze ustępy dotyczące oceny zgodności, ale nie wprowadza fundamentalnych zmian. Intencją jest ułatwienie spójnej interpretacji, szczególnie w odniesieniu do możliwości kaskadowego przekazywania wyników wstępnych badań typu (ITT). Koncepcja[…]
Zobacz więcej

badania na budowie, badania szczeliny montażowej4
Wrzesień 1, 2016

Badania przepuszczalności powietrza szczeliny montażowej

Badania przepuszczalności powietrza szczeliny montażowej na budowie w realnych warunkach. Testy wykonaliśmy dla rożnych wariantów montażu i zastosowanych komponentów. Zachęcamy firmy monterskie do testowania wyników swojej pracy. Każdy może zdobyć bezcenną wiedzie.    

poligonowe badania wodoszczelności4
Wrzesień 1, 2016

Poligonowe badania wodoszczelności

W dniu 29 czerwca 2016 w Poznaniu Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło poligonowe badania wodoszczelności fasady wg normy PN-EN 13051.

badania zamontowanych okien na budowie
Wrzesień 1, 2016

Badania zamontowanych okien na budowie

Kolejne ciekawe zadanie na budowie. W dniu 23.06.2016 Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonało badania zamontowanych okien z wykorzystaniem komory badawczej wykonanej na budowie i urządzenia pomiarowego WINDOORTESTER MINI. Test przepuszczalności wg PN-EN 1026 oraz test wodoszczelności wg PN-EN 1027.  


Czerwiec 10, 2016

SZKOLENIE 09.06.2016

Pragniemy podziękować za liczny udział w szkoleniu  dnia 09.06.2016r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016. Sankcje zakazowe i nakazowe w odniesieniu do wyrobu. Omówienie najnowszych uregulowań prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy, na temat procedur i wymogów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów[…]
Zobacz więcej

Kwiecień 8, 2016

Okno jednodzielne – odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211

Okno jednodzielne (jednoskrzydłowe lub stałe szklenie) z definicji nie posiada słupków poziomych lub pionowych, rozdzielających powierzchnie przezierne lub nieprzezierne.  Skoro takie okno nie posiada słupka (elementu statycznego), czy można zadeklarować klasę odporności na obciążenie wiatrem i w jaki sposób to zrobić? Jeśli konstrukcja[…]
Zobacz więcej

Marzec 22, 2016

Najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.

Żeby Wielkanoc w tym roku, przyszła z sukcesem u boku. Aby żyło się Wam zdrowo, prywatnie i zawodowo. Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny życzy zespół Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.  

Marzec 15, 2016

Połączenia narożne, ryzyko wkraplania się wilgoci

Coraz więcej producentów okien interesuje się nie tylko współczynnikami przenikalności cieplnej ramy, ale są również ciekawi jakie występują mostki termiczne np. w połączeniach narożnych okien. Podobne symulacje wykonujemy dla połączeń okna ze ścianą, stropem lub dla innych konstrukcji budowlanych.